Ga naar inhoud
 • De maatschappelijke ondersteuning in de overgang naar volwassenheid

 • In deze kennisclip gaan Nicoline den Ouden en Rob de Munck  in op knelpunten op het niveau van wet- en regelgeving voor professionals, organisaties en op gemeentelijk niveau. En wat er nodig is om aan te sluiten bij de ondersteuningsvraag van jongeren en welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn.

 • In Nederland wordt de maatschappelijke ondersteuning van jongeren tussen 16 en 27 jaar gerealiseerd door verschillende partijen, vanuit meerdere wettelijke kaders en domeinen. De beleidsterreinen zorg & welzijn, onderwijs, werk & inkomen en veiligheid zijn samen verantwoordelijk voor de begeleidingen ondersteuning van en het toezicht op jongeren tussen 16 en 27 jaar. Typisch aan jongeren in deze levensfase is dat ze zich ontwikkelen over de grensvlakken van wetgeving heen (jeugd- en volwassenwetgeving) en ondersteuningsbehoeften hebben op verschillende leefgebieden tegelijkertijd (zorg & welzijn, wonen, werk & inkomen).
  Sinds de decentralisaties in het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de maatschappelijke ondersteuning van de doelgroep. Het is voor gemeenten een uitdaging om passende ondersteuning te organiseren door de harde knip in wet- en regelgeving voor jeugd en volwassenen en de verkokering van wetten en systemen. Professionals worden gehinderd door (financiële) regels en moeten opereren binnen bestaande kaders waardoor de behoeften van jongeren ondergesneeuwd raken. Dit kan resulteren in frustratie en werkgerelateerde stress bij professionals en een moeizame hulpverleningsrelatie met de jongeren. 

  Inmiddels lopen vele initiatieven gericht op het wegnemen van de mismatch tussen het aanbod in ondersteuning en de specifieke kenmerken en behoeften van jongeren in deze leeftijdsfase. Gemeenten proberen op verschillende manieren om integrale en doorlopende ondersteuning te organiseren die aansluit bij de behoeften van jongeren. Dit doen ze onder andere door het inrichten van interdisciplinaire (wijk)teams dicht bij de leefwereld van jongeren en het inkopen van zorg over de wetgrenzen heen. Sluiten deze initiatieven ook aan bij wat jongeren in deze levensfase nodig hebben?

  Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan bijlage 6 en 7 in:
   

  Over 16-27.pdf

 • Beluister ook deze podcast, Marte Wiersma gaat hierin in gesprek met Bauke over zijn ervaringen in de overgang naar volwassenheid

 • Opdrachten

 • Mogelijke opdrachten bij dit subthema:

  Opdracht Kennisclip mogelijkheden in wet- en regelgeving .pdf

Gelieve uw voor- en achternaam gebruiken
Gelieve uw student/werk email gebruiken
×
×
 • Nieuwe aanmaken...