Ga naar inhoud
 • Hoe kunnen jongeren beter ondersteund worden?

 • In de onderstaande clip zie je een coachingsgesprek zien tussen Linda (ervaringsdeskundige jongere) en haar begeleider.

 • Het is belangrijk om in de hulp en begeleiding aan jongeren tussen 16 en 27 jaar aan te sluiten bij de levensfase waarin ze zich bevinden. In de hulp moet ruimte zijn voor autonomie en de mogelijkheid om zelfstandig zaken te doen en uit te zoeken. Tegelijkertijd hebben jongeren een steunend netwerk nodig waar ze op terug kunnen vallen, en professionals die met hen mee denken en praktische steun bieden, bijvoorbeeld bij administratieve regelzaken. In het gedrag en houding van professionals is het meest belangrijk dat professionals oprecht betrokken en authentiek zijn, dat zij niet bevoogden maar de jongere onvoorwaardelijk accepteren, de jongere positief bekrachtigen, betrouwbaar en beschikbaar zijn. Dit vraagt van professionals dat ze de professionele ruimte hebben om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van jongeren en dat ze bijvoorbeeld niet worden belemmerd door wet- en regelgeving of protocollen.

  In deze podcast wordt ingegaan op de verschillende aspecten die ten grondslag liggen aan een goede werkrelatie met professionals vanuit het perspectief van een ervaringsdeskundige jongere en een professional. 

  Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan bijlage 9 in ‘over 16-27’:
   

  Over 16-27.pdf

 • Opdrachten

Gelieve uw voor- en achternaam gebruiken
Gelieve uw student/werk email gebruiken
×
×
 • Nieuwe aanmaken...