Ga naar inhoud
 • Thema
 • Lokale & (inter)nationale initiatieven

 • Op deze pagina lees je welke initiatieven al zijn ontwikkeld in binnen- en buitenland om jongeren op weg naar volwassenheid beter te bedienen. De bijbehorende opdracht vind je op deze pagina. Die opdracht kan worden ingezet in het kader van de studies Pedagogiek en Social Work. Alle andere beschikbare opdrachten vind je hier.

  Een goede werkrelatie tussen jongeren en professionals.pdf

 • Theoretische kennis

 • In de overgang van jeugd naar volwassenheid hebben jongeren specifieke ondersteuningsbehoeften. De noodzaak van gerichte begeleiding in deze levensfase wordt zowel nationaal als internationaal in wetenschappelijke- en vakliteratuur onderkend. Meerdere landen ontwikkelen specifiek beleid voor deze doelgroep. In het buitenland wordt bijvoorbeeld gericht beleid ontwikkeld voor de leeftijdsgroep 15- tot 25-jarigen. Daarbij wordt ingezet op het verhogen van de leeftijdsgrens voor voorzieningen, om jongeren de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben bij de overgang naar volwassenheid.

  Een soortgelijke ontwikkeling is te zien in Nederland. De focus is verlegd van de overgang van 18- naar 18+ naar de bredere overgangsfase van 16 tot 27 jaar. Jongeren kunnen door versoepelde wetgeving langer aanspraak maken op pleegzorg en zorg vanuit de verlengde jeugdwet. Verder is de landelijke aanpak 16-27 ontwikkeld om gemeenten te helpen het ondersteuningsaanbod voor jongeren vorm te geven.

  Wat gebeurt er landelijk en lokaal aan ondersteuning voor deze doelgroep? Wat kunnen we leren van de manier waarop andere landen de ondersteuning van deze doelgroep hebben ingericht?

  > Wil je meer weten over dit thema? Lees dan uit het hoofddocument

 • Opdrachten bij dit thema

  • Analyseer de kennisclip hieronder, waarin het initiatief Het Dagelijks Bestaan aan bod komt. Van welke elementen binnen deze organisatie denk je dat deze positief zijn als het gaat om het soepel laten verlopen van de overgangsfase 16-27 jaar?
  • Ga in gesprek met meerdere collega’s op jouw stageplek, verken wat op dit moment doen om de overgang naar volwassenheid soepeler te laten verlopen. Wat kan volgens jou nog beter?
 • Bekijk de kennisclip

 • In deze kennisclip zie je een gesprek tussen een coach en een jongvolwassene die woont op Het Dagelijks Bestaan in Zutphen. Daar worden jongeren met een zorgvraag begeleid op weg naar zelfstandig wonen en werken.

 • Praat verder over dit thema

Gelieve uw voor- en achternaam gebruiken
Gelieve uw student/werk email gebruiken
×
×
 • Nieuwe aanmaken...