Ga naar inhoud
 • Thema
 • Maatschappelijke ondersteuning

 • Op deze pagina lees je hoe jongeren op weg naar volwassenheid in Nederland worden ondersteund. De bijbehorende opdracht vind je hier. Die opdracht kan worden ingezet in het kader van de studies Pedagogiek en Social Work. Alle andere beschikbare opdrachten vind je hier.

 • Theoretische kennis

 • In Nederland wordt de maatschappelijke ondersteuning van jongeren tussen 16 en 27 jaar door verschillende partijen gerealiseerd, vanuit meerdere wettelijke kaders en domeinen. De beleidsterreinen zorg & welzijn, onderwijs, werk & inkomen en veiligheid zijn samen verantwoordelijk voor de begeleiding van en het toezicht op jongeren tussen 16 en 27 jaar. Typerend aan jongeren in deze levensfase is dat ze zich over de grensvlakken van jeugd- en volwassenwetgeving heen ontwikkelen en ondersteuningsbehoeften hebben op verschillende leefgebieden tegelijkertijd.

  Sinds de decentralisaties in het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de maatschappelijke ondersteuning van deze doelgroep. Het is voor gemeenten een uitdaging om passende ondersteuning te organiseren door de harde knip in wet- en regelgeving voor jeugd en volwassenen en de verkokering van wetten en systemen. Gemeenten proberen op verschillende manieren integrale en doorlopende ondersteuning te organiseren die aansluit bij de behoeften van jongeren. Dit doen ze onder andere door het inrichten van interdisciplinaire (wijk)teams dicht bij de leefwereld van jongeren en het inkopen van zorg over de wetgrenzen heen. Sluiten deze initiatieven ook aan bij wat jongeren in deze levensfase nodig hebben?

  > Wil je meer weten over dit thema? Lees dan uit het hoofddocument

 • Opdrachten bij dit thema

 • Bij dit thema hoort deze  opdracht. De opdracht kan worden ingezet in het kader van de studies Pedagogiek en Social Work.

  De ondersteuning voor jongeren vs. volwassenen.pdf

 • Bekijk de kennisclip

 • In deze kennisclip worden de uitdagingen én de kansen besproken die komen kijken bij de ondersteuning van jongvolwassenen.

 • Beluister de podcast

 • In deze podcast ervaar je meer over de overgang 18- naar 18+ in de jeugdhulp. Ervaringsdeskundige Bauke vertelt hoe hij als zestienjarige al in de jeugd-ggz terechtkwam.

 • Praat verder over dit thema

Gelieve uw voor- en achternaam gebruiken
Gelieve uw student/werk email gebruiken
×
×
 • Nieuwe aanmaken...